Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WNCL Sp. z o.o. z siedzibą w 02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 13 lok. 52, VI p [tel: +48 22 412 18 15, e-mail: biuro@wncl.pl];

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w procesie komunikacji dotyczącej udzielenia informacji w celu realizacji przesłanego zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest WNCL Sp. z o.o.;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia;

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.